ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงพิมพ์ชนก ช่วยชุม ได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 ระดับประเทศ

⭐️ นางสาววันดี จริงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา
มอบโล่รางวัลเกียรติยศ ของ
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แก่
🎉เด็กหญิงพิมพ์ชนก ช่วยชุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
👉ในโครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดย บริษัทเสริมปัญญา จำกัด