กำหนดการซื้อหนังสือเรียนและราคาหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการซื้อหนังสือเรียนและราคาหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 16-17 มีนาคม 2566  ณ  ลานใบไม้ โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.