ไอเดียเช็คชื่ออย่างสร้างสรรค์

ผู้เข้าชม : 1812
ลบภาพการเช็คชื่อนักเรียนแบบเก่าๆทิ้งไป และนำเสนอไอเดียเช็คชื่ออย่างสร้างสรรค์แทน วิธ๊การคือจะเปลี่ยนการขานตอบ มาครับ/มาค่ะของนักเรียน เป็นการขานคำตอบอะไรบางอย่างอย่างสร้างสรรค์ตามหัวข้อที่ครูวางไว้ ซึ่งในแต่ละวันคุณครูจะตั้งประเด็นที่แตกต่างกัน เพื่อให้นักเรียนได้คิดคำตอบใหม่ๆ จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ในช่วงเวลาการเช็คชื่อที่น้อยนิด และยังได้เผยแพร่ความคิดนี้ให้กับคนอื่นด้วย

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง