รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

ผู้เข้าชม : 192

โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แ
ล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ค่าเทอมแบ่งจ่ายเป็นรายเดื
อนแค่ 2,400 บาท

รับเตรียมอนุบาลอายุตั้งแต
1 ปี 8 เดือน จ่ายเพียงแค่เดือนละ 2,500 บาท


คลิกสมัครเรียนได้ที่ https://bit.ly/3c6XTUUข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง