สถานที่แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)

ผู้เข้าชม : 114


ท่านต้องการเดินทางไปยังโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา