ขอเชิญทุกท่าน..ร่วมกิจกรรมเปิดประตูมิติสู่ภาษาจีน ครั้งที่ 2