กิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ป.6 และ ม.3